Veilig omgaan met asbest & asbestsanering: nuttige adviezen voor particulieren

Gepost op: 7 oktober 2020

Delen

Sinds 1994 is de regelgeving en wetgeving op het gebied van asbest en asbestsanering een stuk strenger geworden. En dat is terecht, want asbest is een erg gevaarlijke stof voor de volksgezondheid vanwege de kankerverwekkende eigenschappen die asbest heeft. Mondiaal gezien geldt Nederland als een van de pioniers op het gebied van veilig omgaan met asbest en asbestsanering. Het is belangrijk dat de kennis over hoe verstandig en risicoloos met asbest omgegaan moet worden niet alleen bij specialisten bekend is, maar ook onder particulieren en burgers. In dit artikel vindt u enkele belangrijke adviezen die u helpen om veilig en verantwoord met asbestmaterialen om te gaan die u zelf mag verwijderen.

Wat u vooral niet moet doen als er asbest aanwezig is

Wanneer u van plan bent om een klein stuk asbest zelf te verwijderen en niet via een bedrijf voor asbestsanering, wat toegestaan is bij kleine oppervlakten tot maximaal 35 vierkante meter, dan moet u een aantal veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Zorg ervoor dat u een speciaal beschermend pak draagt voor het verwijderen van asbestresten. Een goedgekeurd stofmasker is een minimale vereist, maar ook een vezeldicht pak behoort tot de standaarduitrusting van iemand die met asbest aan de slag gaat. Verplicht is voort ook om het terrein waar gewerkt wordt af te zetten voor anderen en het afvalmateriaal in speciaal daarvoor ontworpen afvalzakken te dumpen. Deze zakken zijn verkrijgbaar bij uw gemeente en kunt u daar, meestal tegen een kleine vergoeding, lenen en ook laten legen. Let er bij het verwijderen van asbestmaterialen op dat u de platen met asbest niet breekt. Dan komen de schadelijke vezels namelijk vrij. Ook boren en zagen in asbestplaten is levensgevaarlijk. Probeer de platen los te halen zonder dat deze breken. Als de asbestplaten vastgespijkerd zitten, is dat veiliger dan wanneer ze met schroeven zijn bevestigd.

Soms kunt u asbest beter niet verwijderen

Let op dat u bij zogeheten hechtgebonden asbest voorzichtig bent. Bij dit type asbest zijn de vezels stevig verankerd aan ander materiaal. Denk hierbij aan bijvoorbeeld cement. Is dit het geval en is de asbest op het cement onbeschadigd, dan kunt u de asbeststukken beter op het cement laten zitten om geen risico te lopen. Ook als het asbest goed weggestopt zit in daken en niet in contact staat met de directe omgeving, is het saneren van de asbest niet nodig. Wel is het vanaf 2028 verplicht om stukken asbest op en in daken die direct in de buitenlucht staan, weg te halen. Dit geldt zowel voor oppervlakten asbest op woningdaken als op bedrijfsdaken. Vertrouwt u het niet of gaat het om grotere oppervlakten, contacteer dan altijd een asbestverwijderingsbedrijf.