2020

  • Veilig omgaan met asbest & asbestsanering: nuttige adviezen voor particulieren

    Sinds 1994 is de regelgeving en wetgeving op het gebied van asbest en asbestsanering een stuk strenger geworden. En dat is terecht, want asbest is een erg gevaarlijke stof voor de volksgezondheid vanwege de kankerverwekkende eigenschappen die asbest heeft. Mondiaal gezien geldt Nederland als een van de pioniers op het gebied van veilig omgaan met asbest en asbestsanering. Het is belangrijk dat de kennis over hoe verstandig en risicoloos met asbest omgegaan moet worden niet alleen bij specialisten bekend is, maar ook onder particulieren en burgers.
    [Meer lezen]